This page in English

Forskargrupp

Endokrinologi och metabolism

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Ola Nilsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

De hormonella systemen styr många olika funktioner under hela livet, inklusive barnets tillväxt och pubertetsutveckling och, under livets alla faser, stress, blodtrycksreglering, reproduktiva funktioner, samt mineral- och benmetabolism. Därför är forskning och utveckling inom området endokrinologi avgörande för att förbättra diagnostik, behandling och prognos av ett stort antal viktiga sjukdomar. Dessa sjukdomar inkluderar diabetes, fetma, benskörhet, och hjärt-kärlsjukdom, dvs som drabbar en stor del av befolkningen och därmed har stora effekter på människors hälsa och livskvalitet och därmed även stora praktiska och ekonomiska efterverkningar på samhället i stort.

Den multifaktoriella bakgrunden till dessa sjukdomar kräver en bred vetenskaplig ansats. Experter från epidemiologi, genetik och experimentell forskning till klinisk expertis har därför inkluderats i detta nätverket och kommer att möjliggöra tvärvetenskapliga angreppssätt och metoder. Dessa studier kommer att öka kunskapen om sjukdomsmekanismerna och behandlingen av de hormonella sjukdomarna.