This page in English

Forskargrupp

Diabetes och metabolism vid graviditet

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Helena Backman

Forskningsämne

Olika former av diabetes (typ 1 diabetes, typ 2 diabetes, hyperglykemi) under graviditet är associerade med både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för mor och barn. Hyperglykemi under graviditet påverkar fostrets tillväxt och kvinnans risk för framtida diabetes och hjärt-kärl sjukdom.

Placentans funktion är avgörande för fostrets utveckling och tillväxt. Placentan påverkar näringstillförsel till fostret, men har även hormonproducerande och immunologisk funktion.

Våra aktuella forskningsprojekt fokuserar på Covid-19 infektion under graviditet och dess inverkan på placentan funktion, samt hur olika diabetes former påverkar graviditetsutfall kort och långsiktigt.