This page in English

Forskargrupp

Enhanced Recovery after Surgery (ERAS)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Olle Ljungqvist

Forskningsämne

Forskargruppen studerar och utvärderar hur dämpning av stress och stöd till viktiga funktioner under vården kring större operationer kan förbättra och påskynda återhämtning efter större operationer. Den övergripande hypotesen är att minskad stress i samband med kirurgi påskyndar återhämtning genom att minska risken för komplikationer och stödja återkomst av normala kroppsfunktioner så som tarmfunktion och rörlighet. Studier bedrivs kring mekanismer, framför allt inom metabolism och nutrition, men även rena "outcome" studier. Flera nationella och internationella samarbetspartners finns.

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Söderbergs Stiftelser
  • Nyckelfonden