This page in English

Forskargrupp

ÄLVA - Äldres hälsa, vård, vardagsliv och aktivitet

Om gruppen

Gruppuppgifter

I forskargruppen Äldres hälsa, vård, vardagsliv och aktivitet (ÄLVA) studerar vi vilka utmaningar som möter äldre i dagens hälso- och sjukvård, och vilka svårigheter som möter äldre i vardagen. Vad kan vi göra för att förbättra livssituationen för äldre med sviktande funktion? I forskargruppen undersöker vi hur insatser inom arbetsterapi, fysioterapi, medicin och omvårdnad kan stödja och underlätta för den åldrande personen i nuvarande vardagsliv samt möjligheter och hinder i arbetsmiljön för involverad personal.  

Vi bedriver studier om hur olika boendeformer kan påverka tillfredsställelse med vardagsliv och aktiviteter; hur äldres kontakt med vården förändras vid en ny vårdform som tar större hänsyn till de äldres behov; och vad det är som är svårt i vardagen, som gör att de äldre behöver upprepad slutenvård. För att studera förändring i vardagen hos äldre personer behöver vi ha utvärderingsinstrument med god psykometrisk kvalitet, vilket vi studerar. Vi bedriver även studier som fokuserar på äldre personer i ordinärt boende, hur det fungerar att ge vård i hemmet men även hur kommunala dagverksamheter fungerar.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet