This page in English

Forskargrupp

Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete

Om gruppen

Gruppuppgifter

Två skuggor från personer som går från en trottoar.
Vår forskning handlar om att på olika sätt utveckla och utvärdera hur man kan brottsförebygga och trygghetsfrämja på effektivare sätt i samhället. Vi intresserar oss för samtliga steg i den kunskapsbaserade processen; Kartläggning, Analys, Insatser, Uppföljning och Återkoppling. 

Vi har tillsammans med Örebro kommun med flera utvecklat det kunskapsbaserade arbetssättet EST – Effektiv Samordning för Trygghet. Vi bedriver också bland annat utveckling och forskning om geografisk prediktion av brott och otrygghet, hur kommuner lokalt kan mäta otrygghet, och hur man med digitala verktyg kan effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i praktik. Vårt arbete uppmärksammas och sprids av bland andra Brottsförebyggande rådet (Brå) och Boverket – se länkar nedan.

Vi ger regelbundet uppdragsutbildningar i Kunskapsbaserat praktiskt brottsförebyggande arbete för kommuntjänstemän, politiker, poliser, bostadsföretagsanställda, med fler. Sedan 2018 har vi utbildat fler än 800 professionella i över 200 svenska kommuner på uppdrag av länsstyrelserna i Örebro län, Dalarnas län, Uppsala, Värmland, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Gävleborg, Västerbotten, Västra Götalands och Östergötlands län.

Vi är väldigt stolta över att vår utveckling och forskning är flerfaldigt prisbelönad:

Örebroregionens och universitetets samverkanspris 2017.
Årets digitala innovation 2017 för den digitala brottsförebyggande tjänsten EMBRACE. 
SKAPA-priset till minne av Alfred Nobel 2019 för EMBRACE.

Relaterade webbsidor

Om EST-arbetssättet från Boverket
Effektiv-samordning-för-trygghet

Brå om EST-arbetssättet
Arbetssättet-som-ger-en-bredare-lägesbild

Om lokal trygghetsmätning
ORU.se/trygghet

Om digitalt verktyg i brottsförebyggande arbete
Embrace-safety.se

Om Corona och brott i DN Debatt
Andershed, H. (2020). Coronarestriktionerna riskerar öka kriminalitet och social oro. DN Debatt.
https://www.dn.se/debatt/coronarestriktionerna-riskerar-oka-kriminalitet-och-social-oro/
Kort Youtubefilm om Corona och brott och 10 förebyggande åtgärder

Finansiärer

  • Örebro universitet