This page in English

Forskargrupp

Bärarskap av meningokocker eller allvarlig sjukdom - vad avgör utfallet?

Om gruppen

Gruppuppgifter

Meningokocker är bakterier som kan orsaka allvarliga sjukdomstillstånd såsom sepsis (blodförgiftning) och meningit (hjärnhinneinflammation). Dödligheten i meningokocksjukdom (meningit och sepsis) är cirka 10 % trots tillgång till effektiv antibiotikabehandling och intensivvård då infektionen kan ha ett mycket snabbt förlopp där en person kan insjukna i ett livshotande tillstånd bara några timmar efter debut av de första symtomen. Av de personer som överlever infektionen får upp till 30 % bestående resttillstånd.

Samarbetspartners; Paula Mölling, Region Örebro Län, Sara Thulin Hedberg , Region Örebro län; Hans Fredlund, Region Örebro län, Per Olcén, Region Örebro län, Susanne Jacobsson, Region Örebro län, Ebba Abate, University of Gondar, Ethiopia, Mesyreth Belayneh, University of Gondar, Ethiopia.