This page in English

Forskargrupp

Center for Sustainable Business (CSB)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Center for Sustainable Business är Örebro universitets center för forskning inom hållbart företagande. CSB:s syfte är att bedriva forskning och utveckling inom områdena cirkulär ekonomi, företagsetik, hållbarhetsredovisning och -kommunikation, samt inom hållbara värdekedjor. CSB:s vision är en hållbar ekonomi som stödjer utvecklingen mot ett fossilfritt hållbart samhälle utan att riskera välfärd, ekonomi, natur och livskvalitet för vare sig nuvarande eller framtida generationer. Visionen är inspirerad av FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

CSB är uppbyggt runt fyra forskningsnoder. I CSB Circular Economy forskar vi bland annat på cirkulära resursflöden och affärsmodeller, i CSB Business Ethics på företagsetik och etiska koder, i CSB Transparency på hållbarhetskommunikation, efterlevnad och hållbarhetskommunikation och i CSB Value Chain på hållbar logistik och hållbara försörjningskedjor.

I CSB samarbetar tvärvetenskapliga team av forskare med ledare från näringslivet för att öka kunskapen om hållbara lösningar för företag, affärsliv och ekonomi för att uppnå minskad miljöpåverkan, förbättrade arbetsförhållanden och livskvalitet.

Till CSB's hemsida

Finansiärer

  • Formas
  • Region Örebro Län
  • Vinnova
  • Örebro universitet