This page in English

Forskargrupp

Specialpedagogik, utbildning och lärande

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Anette Bagger

Forskningsämne

Specialpedagogisk forskning ställer frågor om vad kunskap, undervisning och lärande är, för vem och hur detta kommer till. Forskningen rör ofta relationen mellan individ och samhälle och aspekter av tillgänglighet, delaktighet, inkludering och exkludering. 

Syftet med den specialpedagogiska forskningsinriktningen inom HumUS är att arbeta fram förhållningssätt, metoder och arbetssätt för att utveckla lärande och undervisning. I den specialpedagogiska forskningen vid HumUS pågår specialpedagogisk forskning om elevers perspektiv på särskilt stöd, kommunikation och språk, matematiksvårigheter, aspekter av bedömning och kunskap, policy och värdegrundsfrågor, IKT som hjälpmedel, formativ bedömning, samverkan och elevhälsa. Dessa områden sätts i relation till funktionsnedsättningar eller elever i behov av stöd på olika sätt.

Externa deltagare i forskargruppen

Vivian Santos, Federal University of São Carlos

Seminarier äger rum den sista tisdagen i varje månad och är öppet för anställda och forskare vid Örebro Universitet som har ett forskningsintresse inom specialpedagogik.

Här finns mer information om gruppen

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro kommun
  • Örebro universitet