This page in English

Forskargrupp

Centrum för våld och samhälle (CVS)

Om gruppen

CVS är en multi- och tvärvetenskaplig plattform för utbildning, samverkan och forskning om våld i samhället.

CVS ambition är att etablera ett centrum för kunskapsproduktion om våld i samhället, att möjliggöra samarbeten mellan akademin och det omgivande samhället, och att öka förståelsen och kunskapen om våldsforskningen och dess resultat.

Medlemmar engagerar sig gemensamma forsknings-, utbildnings- och samverkansaktiviteter, såsom t.ex. Våldseminariet, ansökningar, kursutveckling, uppdragsutbildning och offentliga föreläsningar.

CVS arrangerar den årliga ORUVåld-konferensen.

https://www.oru.se/english/research/teams/humus/cvs-activities/

https://youtu.be/0pBt1lrGDDs

Finansiärer

  • European Commission
  • Europeiska kommissionen - DAPHNE
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • The European Cooperation in Science and Technology (COST)
  • Vetenskapsrådet (VR)