This page in English

Forskargrupp

ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro)

Om gruppen

Gruppuppgifter

ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro) arbetar med empiriska och teoretiska studier av miljö- och hållbarhetsutbildning, med specifikt fokus på de etiska och politiska aspekterna. Ett övergripande mål för gruppen är att skapa nya sätt att förstå relationen mellan sociala och ekologiska system och hur detta kan och bör inkluderas i utbildning. Gruppen har ett specifikt intresse för pluralistiska förhållningssätt där olika perspektiv och motstridiga åsikter lyfts fram för kritisk granskning. Centrala teoretiska och metodologiska utgångpunkter för gruppens forskning är John Deweys pragmatiska filosofi och hans syn på utbildningens demokratiska potential, diskursanalys och didaktisk teori. 

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)