This page in English

Forskargrupp

ReCEL - Research on Children's Education and Learning

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Ann Quennerstedt

Forskningsämne

I forskningsgruppen ReCEL samlas forskare och doktorander vid Örebro universitet som bedriver forskning om barns utbildning och lärande. Merparten av gruppens medlemmar är verksamma i ämnet pedagogik. I gruppen ingår ca 15 forskare och doktorander. 

Gruppens medlemmar förenas av ett intresse för pedagogiska praktiker för yngre barn (0-12 år); såväl formell utbildning för barn i åldersspannet som informella pedagogiska verksamheter för denna åldersgrupp. I gruppen beforskas en rad olika utbildningsvetenskapliga områden och frågor, såsom barns rättigheter och rättighetsutbildning, barns tidiga läs- och skrivlärande, flerspråkighet, genus och jämställdhet i utbildningspraktiker, föräldraskapsstöd, pedagogisk dokumentation, skolformsövergångar och förskollärares och lärares yrkesprofession.

Både teoretisk och empirisk forskning genomförs i gruppen, och flera olika teoretiska och metodologiska ansatser finns företrädda, exempelvis didaktiskt inriktade, etnografiska och diskursteoretiska studier.

Forskare