This page in English

Forskargrupp

Naturvetenskapsundervisning i förskola och skola

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskargruppen studerar naturvetenskapsundervisning i förskola, låg- och mellanstadium. Fokus ligger på lärares arbete med att utveckla och genomföra undervisning, och hur undervisning kan påverka barn och elevers möjligheter till att utveckla kunskaper och färdigheter inom och om naturvetenskap. Gruppen arbetar huvudsakligen med praktiknära metoder inspirerade av designbaserad forskning där deltagande lärare är involverade i forskningsprocessen.

Gruppen arbetar för närvarande inom tre projekt:

Broar för naturvetenskap: kontinuitet i övergångar mellan förskola, förskoleklass och årskurs 1-3.

Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning.

Kontinuitet, progression och förundran i grundskolans naturvetenskapsundervisning

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet