This page in English

Forskargrupp

Etik i specialpedagogisk forskning och praktik

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Anette Bagger

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Inom denna forskningsgrupp samlas forskare som studerar etiska aspekter som väcks inom det specialpedagogiska fältet. Den pågående forskningen riktar uppmärksamhet mot maktasymmetrier och positioneringar inom samhälle och utbildning och hur dessa kan synliggöras. Detta hör samman med hur faktorer och aktörer på olika nivåer i samhället och skolsystemet påverkar utveckling, utbildning och lärande, men även hur forskare samverkar med barn, elever, studenter och personal för att synliggöra deltagarnas perspektiv på sin praktik. Ett vanligt angreppssätt i forskningen är att utforska betydelsen av sociala, politiska, materiella och kulturella förutsättningar. Frågor ställs om hur barn, elever och studenter inkluderas i utbildningens praktiker, samt vad likvärdighet och kvalitet innebär i sammanhanget. I detta är forskning om organisationen av samt samverkan och innehåll i elevhälsofrågor centralt.

Finansiärer

  • European Commission