This page in English

Forskargrupp

AWL-HPE - VFU-forskning i hälsoprofessionerna

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Samuel Edelbring

Forskningsämne

Forskare i gruppen "Advances in workplace-based learning in health professions education" studerar lärande i VFU/VIL i syfte att förbättra denna centrala del i utbildningen.

Verksamhetsförlagt lärande (VFU) är en viktig del i professionsinriktad högre utbildning. För studenten är det ”där det händer” men också ett utmanande område för utbildningarna. Utmaningar rör t.ex. tillgång till kliniska placeringar, tid för handledning, handledarkompetens och kvalitetssäkring gentemot examensmålen.

Pedagogiska frågeställningar rör förutsättningar för lärande i gränslandet mellan formellt och informell undervisning, samverkansfrågor mellan organisationer och teoribildning kring lärande och handledning.

Forskargruppen har pågående forskning om studentförberedelse inför VFU samt Aktivitetsteoretiskt perspektiv på organisatorisk samverkan kring VFU inom äldreomsorg.  

Finansiärer

  • Vinnova