This page in English

Forskargrupp

Måltiden i samhällsrummet

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Inger M Jonsson

Forskningsämne

Programområdet finns redan formulerat under samlingsrubriken Måltiden i samhället med problematisering av "sociala och kulturella perspektiv" på måltidsområdets verksamheter och med kopplingar till genus, etnicitet och andra sociala relationer både i arbets- och äta-ute-miljön. Ordet "samhällsrum" understryker att måltidens rum inte bara är bostadens kök, restaurangen eller hotellet utan finns i en bred samhällskontext. Delvis redan påbörjade kopplingar till annan forskning vid ÖU finns i ämnena genusvetenskap (arbets- och måltidsmiljö i genusperspektiv), kulturgeografi (måltidens relation till rum och plats) och socialt arbete ("kriminalvårdens måltider är mer än bara mat") men skulle också kunna aktiveras i bland annat företagsekonomi, media- och kommunikationsvetenskap, sociologi och statsvetenskap (ekonomi, deltagande, styrning, ledarskap och maktrelationer i arbets- och måltidsmiljö).

Forskning kring måltidens och matkulturens lokala och regionala betydelse studeras ofta i hägnet av begrepp som place-making och place-branding. Forskning vid akademin utgår från ett etnologiskt kulturstudieperspektiv och undersöker bland annat hur lokal och regional måltidskultur skapas och används i kommersiella och politiska sammanhang. I fokus står måltiden som värdebärare, hur värdet ges olika former, vilka som delar måltiden och relationerna mellan måltidens tillagare och ätare. Forskningen fokuserar också hur kultur kommersialiseras och används för företagsutveckling.

Forskare

Forskningsprojekt