This page in English

Forskargrupp

Hälsosam, säker och hållbar måltid

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Marie-louise Danielsson-Tham

Forskningsämne

Måltidens och matens betydelse för hälsa har på senare tid fått allt större uppmärksamhet i samhällsdebatt och forskning. Vad och hur vi äter har stor betydelse för människors hälsa. Att man inte ska bli sjuk av något man äter eller dricker är en självklarhet. Ändå duggar rapporterna om matförgiftningar tätt. Kopplingen receptur, matlagning, olika matlagningsmetoder och livsmedelssäkerhet är unik för Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) och även i ett internationellt perspektiv. Sedan 2006 finns ett förslag om en food safety-profil vid RHS och ett par sådana projekt finns sedan dess på universitetets repertoar genom forskning i livsmedelshygien, här finns också en potential för samarbeten med till exempel biomedicin och (folk)hälsovetenskap.

Samarbetet med måltidsekologprogrammet ger ett forum för att öka kunskapen om, och antalet producenter av, hållbar mat och hållbara måltider genom konkret samarbete mellan forskning, utbildning och praktik i utformning av produktionssystem samt måltider, maträtter och menyer. "Den medvetna måltiden" är ett begrepp som RHS arbetar med i sin utbildning där näring, smak och estetik kombineras. I ett nytt doktorandarbete beforskas vad begreppet kan innebära idag.

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Örebro universitet