This page in English

Forskargrupp

Måltid som upplevelse och estetisk gestaltning

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Åsa Öström

Forskningsämne

I strävan att utveckla bra produkter och samtidigt förstå människans beteende kring måltider kan sensorisk analys bidra till en helhet som utnyttjar kunskap inom olika vetenskaper som livsmedelskemi, livsmedelteknologi, näringslära, fysiologi, psykologi, sociologi m.fl. Genom att använda sinnena i en bedömningssituation kan flera egenskaper mätas samtidigt såsom utseenden, doft, smak och konsistens. För att ytterligare bredda och fördjupa den sensoriska analysen av måltidskulturens språkligt, socialt och historiskt skiftande former är ämnen som retorik, språkvetenskap, musikvetenskap, media- och kommunikationsvetenskap, pedagogik och historia av intresse.
För att återspegla den mångfald av kunskaper och kreativa erfarenheter som utbildningen I Måltidskunskap erbjuder är satsning på en forskningsmiljö med fokus på de tre kunskapsformerna med betoning av vetenskaplig/konstnärlig forskning inom estetisk gestaltning och praktiskt hantverk viktig. Inom fältet måltidens estetiska gestaltning kan den teoretiska grunden förstärkas och därmed underlätta samarbete mellan de olika forskarna.

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Örebro universitet