Forskargrupp

Forskningsgrupp Psykiatri

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Margareta Möller

Forskningsämne

Psykiatriskt forskningscentrum (PFC) har upphört som enhet, och ingår numera i Universitetssjukvården forskningscentrum (UFC) Region Örebro län.

Välkommen att läsa mer på UFCs webbsida.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Finansiärer

 • Capios Forskningsstiftelse
 • EU Övriga
 • Fonden för Psykisk Hälsa
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
 • Försäkringskassan
 • Region Örebro Län
 • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSHM)
 • RIKSÄT
 • Socialstyrelsen
 • Statens Institutionsstyrelse (SIS)
 • Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 • Stiftelsen för Strategisk Forskning
 • Örebro universitet