Vill du medverka i en intervju om minskad konsumtion?

Försöker eller planerar du minska din konsumtion inom ett eller flera områden på grund av miljöskäl? Då vill vi gärna höra om dina erfarenheter!

Forskningsprojektet (O)hållbara livsstilar: sociala (o)möjligheter att konsumera mindre bedrivs av forskare vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap på Örebro universitet. Utgångspunkten för projektet är att dagens konsumtionsnivåer är ohållbara, och syftet är därför att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som människor som vill minska sin konsumtion kan ställas inför. Särskilt fokus kommer att läggas på sociala relationer och hur olika sociala sammanhang, nätverk och gemenskaper kan utgöra möjligheter eller hinder för minskad konsumtion. Projektet vill på detta sätt bidra med kunskap om sociala relationers betydelse för att motverka överkonsumtion och forma mer hållbara livsstilar.

Mer information om projektet hittar du här.

Vi söker nu intervjupersoner till denna forskningsstudie. Intervjun kommer att vara i form av öppna frågor och kommer att pågå i cirka 60 till 90 minuter. Frågorna fokuserar på dina tankar om konsumtion, dina erfarenheter av och planer på att försöka minska din konsumtion, dina vardagliga konsumtionsvanor och ditt sociala umgänge. Du behöver bara svara på de frågor du vill svara på.

För att delta i studien måste du vara minst 18 år gammal och ha en ambition att minska din konsumtion. Intervjuer kommer att genomföras individuellt, alltså utan närvaro av någon annan. Utifrån ditt önskemål kan intervjun genomföras antingen digitalt via Zoom eller samtal på en fysisk plats. Intervjun sker i första hand på svenska, men om du föredrar går det också bra att göra den på engelska.

Om du är intresserad av att delta i studien är du välkommen att anmäla ditt intresse genom att skicka ett mejl till Åsa Callmer på This is an email address, där du anger ditt kön, ålder, bostadsort, sysselsättning och boendesituation. Du får också gärna berätta lite kort om hur länge du har haft ambitionen att minska din konsumtion och hur du gör det. Utifrån dessa uppgifter kommer vi sedan att välja ut ett 30-tal deltagare, med så stor spridning som möjligt. Detta görs för att få kunskap om erfarenheter och lärdomar från en så bred grupp som möjligt.

Tack för visat intresse!

Åsa Callmer, e-post: This is an email address