This page in English

Forskningsprojekt

Robosanis - Robotized cleaning, sanitizing and monitoring of large confined spaces

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Detta projekt bedrivs vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). AASS, som är en av Örebro universitets starka forskningsmiljöer, samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om detta forskningsprojekt finns därför enbart på engelska.