Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS)

Smartare kurser

Smarter görs som en pilot. Just nu erbjuder vi två kurser under hösten 2018. Varje kurs omfattar 3 högskolepoäng. Läs mer om respektive kurs genom att klicka på kurslänken.


Aktuella Smarterkurser:

Intro till maskininlärning, 3 hp

Autonoma robotar och ROS, 3 hp

 

Tidigare Smarterkurser:

Intro till artificiell intelligens, 3 hp

Avancerad artificiell intelligens, 3 hp

Sakernas internet - kommunicerande IoT-enheter, 3 hp


Kurserna är utvecklade för att passa dig som är yrkesverksam och behöver kunna kombinera arbete och studier. 

Kurserna är framtagna i samarbete med företagen som behöver din kompetens och pedagogiken är anpassad för dig som är yrkesverksam. 

Både webbaserad utbildning och träffar på campus

Kurserna inom Smarter erbjuds som enstaka kurser som kan vara en del i en masterexamen. Olika kombinationer av kurser ger möjlighet till olika inriktningar inom artificiell intelligens och autonoma system.

En stor del av undervisningen är webbaserad, men komplementeras med några träffar på campus eller hos något av de medverkande företagen.

Kurserna ges på kvartsfart eller halvfart. En kurs om 3 högskolepoäng motsvarar 80 timmars studier under en termin. Utbildningen sker på engelska.

Flexibel pedagogik

Smarters flexibla pedagogik innebär att du kan:

  • Bedriva studier på din hemort.
  • Ta del av undervisningen när det passar dig och i egen takt (dock inom angivna tidsramar).
  • Bedriva vissa delar av kursen inom den egna organisationen.
  • Jobba med eget case som är relevant inom den egna organisationen.
  • Få tillgång till kursmaterial via internet dygnet runt.
  • Få tillgång till handledning även utanför reguljära arbetstider.

Anmäl dig här.


Frågor? Kontakta oss på: This is an email address 

Gå tillbaka till Smarter.