Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS)

Smarter FAQ

Har du funderingar kring Smarters utbildningar och upplägg? Här hittar du svar på några vanliga frågor.

Hur många timmar kommer jag att behöva lägga ned på kursen?

­– De flesta Smarter-kurser motsvarar tre högskolepoäng, vilket innebär att man studerar på kvartsfart. Det innebär ungefär 80 timmars studier under en termin.

Måste jag kunna programmera för att delta i Smarter?

– Ja, eftersom det är en universitetskurs på avancerad nivå är det nödvändigt att du kan programmering.

Kostar Smarter-kursen något för min arbetsgivare?

– Nej, KK-stiftelsen finansierar kursen, så den är helt kostnadsfri. Det som krävs av arbetsgivaren är att du får avsätta tid till att delta i kursen. Arbetsgivaren kan stå för litteraturen.

Vad innebär det att man ska vara yrkesverksam?

– Smarter är en uppdragsutbildning, och ska ses som kompetensutveckling för personal/yrkesverksamma. Du behöver därför ha din arbetsgivares godkännande för att gå kursen.

­Varför måste man vara med på de obligatoriska träffarna, trots att allt går att läsa online?

– Vi har medvetet valt att bygga Smarterkurserna enligt en pedagogisk modell som inte bara innebär distansstudier, utan också fysiska möten. Tanken är att studenterna under en halvdag ska kunna diskutera både med varandra och med forskarna. Vi vet av erfarenhet att de fysiska träffarna leder till ett bättre resultat.

Jag har bara möjlighet att vara med på två av de tre träffarna. Hur viktigt är det att jag deltar vid alla träffar?

– Det är obligatorisk att närvara vid alla tre träffar.

Går det att vara med på de obligatoriska träffarna på distans, via Adobe Connect?

­– Nej, du behöver vara på plats på Örebro universitet.

Är det möjligt att ta del av kursen utan att göra slutuppgiften?

– Ja, du kan följa de internetbaserade föreläsningarna, men du kan däremot inte vara med vid träffarna, få handledning av läraren eller delta i gruppdiskussion. Du får inte heller några högskolepoäng.

Kommer ni att ge kursen Introduction to Machine Learning (3 poäng), snart igen?

– All information om aktuella kurser läggs ut på hemsidan, oru.se/smarter. Vi vet att intresset är stort för just den här kursen i maskininlärning, men i nuläget finns det inga planer på att kursen ska återkomma.

 

Gå tillbaka till Smarter.