Forskningsprojekt

Bistånd, offentliga utgifter och utvecklingsmål

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet analyseras effekter av bistånd och offentliga investeringar på millennium-målen i Kenya, Tanzania och Bangladesh med hjälp av så kallade beräkningsbara allmänna jämviktsmodeller. Inom projektet studeras landspecifika effekter av bistånd, såsom holländska sjukan, på både makro och mikronivå.

Finansiärer

Samarbetspartners