Forskningsprojekt

OUTSEED: Online användare av den svenska registerdatabasen av företag och deras anställda

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Daniela Andrén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Nätverket OUTSEED ("Online användare av den svenska registerdatabasen av företag och deras anställda" syftar till att underlätta för online användare av data från Statistiska centralbyrån (SCB) som forskar inom områden arbetsmarknad, arbete och hälsa och arbetsorganisation att samarbeta över institutionsgränser för att få tillgång till förbättrad data,
support och möjlighet att interagera med varandra och SCB:s analytiker och data experter.

Nätverket knyter samman data experter från SCB och forskare vid flera svenska lärosäten.

Några specifika syfte med nätverket är inriktade på att öka tillgängligheten till högkvalitativ "registerdata av företag och deras anställda" (RAFODA) via MONA-systemet, samtidigt som säkerhet och sekretess i hanteringen stärks; detta genom att:
1) presentera heltäckande överblick över svenska RAFODA, och sprida information om hur, av vem och var de kan nås.
2) dokumentera tekniska och administrativa problem v.g. data
3) främja lika behandling och enkel tillgång till officiella RAFODA
4) undersöka möjligheten att få mycket små "offline" urval

För mer information om projektet, se länk
https://www.oru.se/forskning/forskningsproj/hh/outseed/

 

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners