This page in English

Forskningsprojekt

Halogenerade miljögifter och cancerrisk

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Exponering för halogenerade (klorerade, bromerade och fluorerade) dioxinlika och hormonlika endokrint störande miljögifter och deras risk för uppkomst av olika former av cancer. I projektet studeras bröstcancer, olika typer av lymfom, prostata-, testikel- och pankreascancer.

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Lennart Hardell, Örebro Läns Landsting