This page in English

Forskningsprojekt

Implementering av ett nytt tillvägagångssätt för att identifiera okända potentiellt skadliga kemikalier i damm

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2021

Kontaktperson

Jakob Gustavsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att utveckla en ny metodik för identifiering av tidigare okända halogenerade kemikalier i inomhusdamm. Detta med hjälp av så kallad förutsättningslös eller non-target analys. I dagens moderna samhälle exponeras vi människor för en stor mängd olika kemikalier via luft och damm i vår inomhusmiljö. Det handlar t ex om bromerade flamskyddsmedel som används i elektronik och om fluorerade ämnen (PFAS) i vattenavvisande tyger. Exakt vilka kemikalierna är som vi exponeras för är inte känt och eftersom de kan vara skadliga för människors hälsa behövs metoder för att kunna identifiera dem. Målet med projektet är att bidra till att tidigare okända kemikalier identifieras så att lämplig riskbedömning kan göras och eventuella restriktioner lagstiftas.

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen