Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM)

Måltidsekologiskt forum - Forskning

Bild på bröd.

Foto: Jakob Fridholm

Forskningen inom Måltidsekologiskt forum är mång- och tvärvetenskaplig. Den är mångvetenskaplig på så sätt att forskning sker inom flera olika ämnesområden parallellt i olika projekt eller tillsammans i ett projekt inom exempelvis ämnesområdena måltidskunskap, biologi, ekologi, miljövetenskap, sociologi, kulturgeografi, etnologi, historia m. fl. Den kan också vara tvärvetenskaplig det vill säga forskning som integrerar olika forskningsområden med metoder som kombinerar de som används inom en viss disciplin eller där man utvecklar helt nya metoder. Agroekologi är på samma sätt som måltidskunskap, ett ämne där man tar utgångspunkt i gården alternativt måltiden. Tvärvetenskaplig forskning vid Måltidsekologiskt forum kan också vara forskning och utvecklingsprojekt som bedrivs av forskare tillsammans med aktörer i samhället, till exempel livsmedelsproducenter, kockar, grossister, dagligvaruhandel, restauranger och rådgivare. Ett sådant forskningsprojekt som utvecklas är forskning och utveckling av perenna odlingssystem som ger råvaror till goda, säkra och hälsosamma måltider på bordet.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

  • Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – att odla och äta från perenna system
  • Förstudie för att miljö- och klimatanpassa maten i offentliga storkök inom Askersunds och Laxå kommun. I förstudien analyserades utgångspunkter och förutsättninga för att miljö- och klimatanpassa maten som serveras i kommunernas storkök, vilket bl.a. innebär att minska transporternas klimatpåverkan säsongsanpassa måltiderna, minska mängden kött som storköken förbrukar utan att det påverkar matens näringsvärden. Möjligheter och hinder för att öka utbudet av närproducerad och ekologisk mat identifierades.
  • Klimatsmart mat i Sydnärke – ett utvecklingsprojekt som tar utgångspunkt i förstudien om miljö- och klimatanpassning av offentliga storkök. Kostcheferna i Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Laxå, samt forskare från Måltidsekologiskt forum har tagit initiativ till ett projekt för att miljö- och klimatanpassa måltiderna i kommunernas storkök. Även representanter från lokala producenter medverkar i arbetsgruppen. Syfte med projektet är bl.a. bidra till att klimat- och miljöanpassa menyerna och på detta sätt bidra till en hållbar utveckling (miljövänlig, klimatsmart och med globalt ansvar).
  • SOILTOX Biologisk riskbedömning för optimering av marksaneringsmetoder, 4 Mkr, samarbete med tre marksaneringsföretag, två doktorander. Ekotoxikologiska metoder används för riskbedömning av ren och förorenad jord i syfte att kunna återställa massor för användning i allt från fyllnadsmassa till matproduktion.