This page in English

Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM)

Systemekologi

Sädesfält

Forskningen inom området systemekologi utförs i två forskargrupper, Systemekologi och Måltidsekologiskt forum.

Måltidsekologiskt forum

Måltidsekologiskt forum drivs i samarbete med Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Forskningen inom forumet som bedrivs vid MTM har agroekologi som vetenskaplig utgångspunkt. Agroforstrysystem och att använda offentliga måltider som pedagogiska verktyg är bland den forskning som för närvarande utvecklas och genomförs.

Systemekologi

Forskargruppen Systemekologi fokuserar främst på omsättningen av kol och kväve i skogsekosystem. Mätning av naturlig och manipulerad variation i förekomsten av stabila isotoper är ett viktigt redskap.