This page in English

Forskargrupp

Kriminalitetens utveckling och risk- och skyddsfaktorer

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Louise Frogner

Forskningsämne

En kvinna går på en linje som leder fram till ett vägskäl.
Vår forskning handlar om att identifiera och förstå risk- och skyddsfaktorer på individ, familje- och samhällsnivå i relation till utvecklingen av antisocialt och kriminellt beteende och psykopatologi. Vi har flera projekt, både prospektiva longitudinella studier och tvärsnittsstudier, under detta paraply där vi undersöker bl.a. psykosocial utveckling och anpassning, utvecklingen av psykopatiska personlighetsdrag, skolprestation och -anpassning med mera. Syftet med vår forskning inom detta område är i huvudsak att generera kunskap som kan användas i både teori och praktik för effektivare bedömning av och insatser till barn och unga med risk för långvariga negativa konsekvenser såsom kriminalitet och psykisk ohälsa.

Relaterade webbsidor

www.sofiastudien.nu
www.ki.se/meb/petss
www.oru.se/ida-programmet

Finansiärer

  • Socialstyrelsen
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet