This page in English

Forskningsprojekt

Utvärdering av hot-spot policing

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2010

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I detta projekt är intresset att utvärdera olika platsorienterade polisinsatser till platser med hög brottsbelastning. Vi har bland annat utvärderat ett hot-spot policing-försök i polisområde Örebro inriktat på minskning av våldsbrott utomhus.

Finansiärer

  • Örebro kommun