This page in English

Forskningsprojekt

Löpande brottsförebyggande arbete

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2010

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vi har ett löpande samarbete angående implementering och uppföljning av brottsförebyggande insatser i Örebro kommun med brottsförebyggaren vid polismyndigheten i Örebro och inom ramen för Örebros brottsförebyggande råd – ÖreBRÅ.

Finansiärer

  • Örebro kommun