This page in English

Forskningsprojekt

Trygghet och uniformerade personer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2012

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Publikation: Tryggare kan ingen vara?

I detta projekt intresserar vi oss för om och hur olika grupper av informerade personer kan användas i trygghetsskapande arbete.

Vi har nyligen genomfört en studie bland drygt 300 personer i åldrar 18-69 i vilken vi ställt oss frågor såsom: Blir man lika trygg av fotpatrullerande poliser som polisbil? Blir man mer trygg av att polisvolontärer är närvarande? Ordningsvakter? Resultaten visar att man blir tryggast av fotpatrullerande poliser. Man blir absolut mer trygg av polisvolontärer och ungefär lika trygg som när ordningsvakter är närvarande. En av flera praktiska implikationer av studien är att polisvolontärer skulle kunna användas som ett verktyg i trygghetsskapande arbete på ett kostnadseffektivt sätt. Studien publiceras 2015 av rikspolisstyrelsen och även internationellt senare under 2015.

Finansiärer

  • Örebro kommun