This page in English

Forskningsprojekt

Manualisering av SMADIT

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2013 - 2014

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Publikation: SMADIT Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Detta projekt syftar till att författa en handbok/manual till metoden SMADIT – En metod för samverkan för att minska drogrelaterade trafikbrott och ringa narkotikabrott.

Forskare

Finansiärer

  • Brottsförebyggande rådet (BRÅ)