This page in English

Forskningsprojekt

Utveckling och testning av ESTER

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2008

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Strukturerad bedömning och uppföljning av evidensbaserade risker, resurser och insatser av barn med eller i riskzonen för normbrytande beteende
ESTER är ett strukturerat bedömnings-, uppföljnings- och dokumentationsverktyg för individuell bedömning av barn (0 till 18 år) med eller i riskzonen för normbrytande beteende, som är utvecklat av docent Henrik Andershed och fil.dr. Anna-Karin Andershed.

ESTER innebär strukturerad bedömning och uppföljning av evidensbaserade risker, resurser och insatser av barn med eller i riskzonen för normbrytande beteende. ESTER är utvecklat för att fungera som ett verktyg i bedömning, uppföljning och dokumentation av risker, resurser och insatser för barn med eller i riskzonen för normbrytande beteende. Det syftar till att vara ett instrument för de som i sin profession har till uppgift att bedöma, besluta om, och sätta in insatser till dessa barn och deras familjer, samt att följa att upp och utvärdera risker, resurser och insatser. ESTER är utvecklat för att kunna användas av samtliga olika verksamheter som arbetar med barn, 0-18 år (MVC/BVC, förskola/skola, socialtjänst, BUP - även Statens Institutionsstyrelse - SiS) och för att förbättra och effektivisera samarbetet mellan dessa verksamheter.

Ca 150 praktiker har i maj 2008 utbildats i ESTER och använder nu det i sin vanliga praktik. Vi beforskar användningen och testar interbedömarreliabiliteten samt den prediktiva och externa validiteten av ESTER-bedömning. Delresultat färdiga i början av 2009.

Testningen finansieras av Vetenskapsrådet och Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS).

För mer information om ESTER, se: www.ester-bedomning.se

Finansiärer

  • Socialstyrelsen
  • Vetenskapsrådet (VR)