CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

Från ORUkrim-dagen 2015

Vid ORUkrim-dagen 2015 deltog drygt 200 personer: studenter, praktiker, forskare och ett 15-tal utställare, bland annat polisen, kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse. Utställarna var enligt den enkät vi skickade till deltagarna efteråt ett av det mest uppskattade inslaget och de var mycket välbesökta.

Program ORUkrim-dagen 2015

Ta del av inspelningar av föreläsningarna från ORUkrim-dagen 2015 genom att klicka på länken nedan.

2015 års bästa kandidatuppsats korades

Vinnare var Malin Rehnvall och Johanna Strand med uppsatsen "Professionellas uppfattning om användarbarheten av en checklista (Check: IRK) för initial riskbedömning av riskfaktorer för kriminalitet."

Bilder från ORUkrim-dagen 2015

 

Professor Henrik Andershed inledde ORUkrim-dagen 2015.

Professor Rolf Loeber, University of Pittsburgh, USA var huvudtalare 2015.

Catherine Tuvblad, forskare i kriminologi/CAPS, Örebro uiversitet visar upp publikationer.

Bokbord Statens institutionsstyrelse, SiS.

 Bokbord Stiftelsen Bergslagsgårdar.

Posters SiS och Förbundet för forskning i socialt arbete, FORSA.