CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

Från ORUkrim-dagen 2016

Vid ORUkrim-dagen 2016 deltog nästan 300 personer: studenter, praktiker, forskare och ett 15-tal utställare, bland annat polisen, kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse.

I den enkät som vi skickade ut till deltagarna under ORUkrim-dagen 2016 var möjlighet att höra mer om forskning och utveckling som bedrivs i kriminologiämnet vid Örebro universitet och möjlighet att träffa verksamheter inom det kriminologiska fältet det som deltagarna svarade var mest värdefullt under ORUkrim-dagen.

Program ORUkrim-dagen 2016

Ta del av inspelningar av föreläsningarna från ORUkrim-dagen 2016 genom att klicka på länken nedan: