Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Forskningsmiljö

CCD - Culture, Communication and Diversity

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Sangeeta Bagga-Gupta

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Texten på teckenspråkInom forskningsmiljön CCD studeras identitet, kultur och kommunikation i institutionella sammanhang. Verksamheter såsom vuxnas arbetsplatser (eg. myndigheter, vårdsektorn, vuxenutbildning), förskolan, gymnasieskolan och olika delar av grundskolan fokuseras utifrån ett intresse kring lärande och språkande. Forskningen har en teoretisk förankring i ett sociokulturellt och ett postkolonialt perspektiv med ett fokus på etnografiska studier av hur processser (t ex lärande, kompetenser, problemlösning, socialisation) utvecklas genom socialt samspel.

De tre begreppen kommunikation, kultur och mångfald inom CCD är nära sammanbundna och används både som metodologisk och teoretiska perspektiv, men utgör även studieobjekt i sig. Begreppet kommunikation innefattar menings- och identitetsskapande i människors samspel inom ramen för olika sociala praktikgemenskaper. Begreppet kultur används för att analysera kommunikationsprocesser som delar av socialt och historiskt framväxta mönster och rutiner som formar det sammanhang där det konkreta samspelet utvecklas. Begreppet mångfald fungerar som teoretisk utgångspunkt för att förstå hur sociala kategorier skapas i olika verksamheter, som till exempel damp, döv, etnicitet eller kön. Sådana sociala kategorier betraktas som sociala konstruktioner som också har konsekvenser för processer i institutionella sammanhang. Forskningen kring sociala kategorier knyter även an till ett intresse för så kallade specialpedagogiska frågeställningar. Medlemmarna själva representerar en mångfald av olika sociala kategorier och har olika språkliga erfarenheter och kompetenser (inklusive svenskt teckenspråk, amerikanskt teckenspråk och finskt teckenspråk).

Forskning som fokuserar literacy, flerspråkighet och dövområdet utgör särskilda strimmor i CCD. Forskning kring samtliga dessa bedrivs i större projekt med extern finanisiering. Framträdande teman inom CCD:s tvärvetenskapliga forskning är i) Kommunication och Språk ii) Deaf Studies, och områdena iii) Identitet, iv) Teknologier och v) Marginaliseringsprocesser. Literacies, flerspråkighet och Deaf Studies utgör internationellt starka profiler.