This page in English

Forskargrupp

Gender, intersectionality and equality

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Sofia Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Den här forskargruppen samlas kring ett intresse för ‘jämlikhetsarkitekturer’ (‘equality architechture’), vilket förstås som institutioner (tex statliga myndigheter), organisationer (tex akademin), och politik (tex lagar) vars syfte och funktion är att arbeta för ett mer jämställt och jämlikt samhälle.  

I den här kontexten är intersektionalitet och utvecklandet av intersektionella teorier är av särskilt intresse, och kön förstås som något som både formar och formas av andra ojämlikhetsgrunder såsom till exempel etnicitet, klass och handikapp.

Empiriskt fokus utgörs av kvinnor och vetenskap (wissenschaft/science), våld mot kvinnor, och maskuliniteter och våld.

Forskare

Forskningsprojekt