This page in English

Forskningsprojekt

Våldshubben: En plattform för samverkan, utbildning och kritiska studier av våld och samhälle

Om projektet

Om projektet

Våldshubben är en post- och multidisciplinär forsknings-, utbildnings-, och samverkansplattform för kritiska studier av våld och samhälle.

Målet med Våldshubben är att utgöra ett nav för kunskapsproduktion och kunskapsöverföring om våld i samhället och att möjliggöra samarbeten mellan akademin, politiken och civilsamhället, mellan den privata, offentliga, och frivilliga sektorn. Hubbens aktiva är engagerade i gemensamma forskningsaktiviteter, inklusive projekt och projektansökningar; utbildning, inklusive ämnesövergripande, tvärvetenskapliga kurser och kursutveckling och gästföreläsningar; och samverkan med det omgivande samhället i form av multisektoriella projekt och föreläsningar.

Våldshubben tar avstamp i tre parallella observationer och utmaningar av den existerande våldsforskningens organisering: 1) Våldets gränsöverskridande och komplexa praktik, processer och mekanismer. 2) Nationella och internationella propåer om en förändrad och förbättrad kunskapsproduktion om våld. 3) Den omfattande och mångfacetterade, men utspridda, våldsforskning som bedrivs vid ORU.

Aktuellt

Läs mer om "Kritiska perspektiv på våld. En kartläggning av våldsforskning vid Örebro universitet"

 

Forskare