FORSKNINGSMILJÖ

KOS – Kommunikation om sex

En studie av hur par med eller utan underlivssmärta kommunicerar om sex

OBS! Rekryteringen till studien är avslutad 2021-05-06.

Hur par kommunicerar om sex har i tidigare forskning visats hänga ihop med den sexuella relationen på flera sätt, till exempel hur nöjd man är och hur väl parterna i relationen fungerar sexuellt. Sexuell ohälsa såsom återkommande underlivssmärta hos kvinnor är ett vanligt problem och påverkar både kvinnan med smärta och hennes partner. I nuläget finns inte tillräckligt med forskning för att förstå hur kommunikation om sex kan höra ihop med långvarig underlivssmärta smärta i samband med sex.

Det här projektet består av två delstudier som syftar till att öka kunskapen om hur kommunikationen om sex inom par kan hänga ihop med långvarig underlivssmärta hos kvinnor. Båda delstudierna syftar till att undersöka kommunikationsmönster i par med och utan underlivssmärta, och materialet till båda delstudierna samlas in vid ett och samma tillfälle. 

För att undersöka det här vill vi komma i kontakt både med par som inte har några sexuella problem, och med par där en kvinna lider av underlivssmärta.

Vi söker par:

• som har en parrelation sedan minst sex månader tillbaka och
• där (minst) en av er är en kvinna i åldern 18–45 år och
• som stämmer in på någon av följande punkter:
- Upplever inga sexuella problem
- Kvinnan/en kvinna upplever återkommande smärta i underlivet sen minst sex månader tillbaka

Hur går studien till?

Deltagandet sker på internet via Zoom. Du som deltar i studien kommer tillsammans med din partner att ha ett kort samtal om er sexuella relation. Samtalet videofilmas för att sen kunna analyseras av forskare i projektet. Du och din partner kommer också att, var för sig, få besvara enkäter som berör områden relaterade till sex och er relation. Allt material samlas in vid ett och samma tillfälle och det beräknas ta knappt en timme.

Deltagande i studien är helt frivilligt, man kan avbryta det när som helst och ingen obehörig kommer att ta del av det material som samlas in i projektet.

Vill du delta?

Om du är intresserad av mer information om studien eller vill delta, fyll i formuläret nedan eller skicka ett mejl till This is an email address så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Som tack för deltagandet utdelas en symbolisk ersättning i form av en bok om sex och relationer.

Ansvarig forskare

Ansvarig forskare är Ida Flink, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet, 701 82 Örebro. This is an email address, 019-30 37 40

Kontaktperson

Kontaktperson för projektet är:

Elin Ekholm
Doktorand, leg psykolog
This is an email address
019-30 36 90

 

Anmälan KOS

Genom att följa i formuläret nedan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Örebro universitet i syfte att kontakta dig för eventuellt deltagande i ovan nämnda forskningsstudie. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Uppgifterna kommer att behandlas under den tid du är aktuell för deltagande i studien. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Ida Flink, 019-30 37 40. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets dataskyddsombud på This is an email address. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Här finns mer information om hur Örebro universitet behandlar dina personuppgifter

Jag samtycker till att mina personuppgifter hanteras i enlighet med ovanstående.