CHAMP - Center for Health and Medical Psychology

Venus - behandlingsstudie för underlivssmärta

Vill du delta i en behandlingsstudie för kvinnor med underlivssmärta? Vi söker just nu deltagare till en behandlingsstudie där behandlingen består av en KBT-behandling i gruppformat samt ett antal träffar med dig och din partner. Behandlingen äger rum under våren 2020 i Stockholm, Danderyds sjukhus.

Vi söker deltagare som:

•    är kvinna i åldrarna 18-45 år
•    har upplevt återkommande smärta i underlivet under de senaste sex månaderna
•    är i en stabil sexuell relation med en man.

För vem?

Denna studie riktar sig till dig som har återkommande smärta i underlivet*.

Ungefär en av fem kvinnor upplever återkommande smärta när de har sex. Vanligast är att smärtan upplevs under samlag, men den kan även förekomma vid insättning av en tampong, när en cyklar eller när en bär tighta byxor. Den exakta orsaken till smärtan är oklar, dock vet vi idag att smärtan kan påverka många aspekter i livet så som psykologiskt mående, relationer och sexliv. 

* Med underlivssmärta avses i detta sammanhang smärta och/eller sveda vid tryck och/eller beröring av vulvan/slidmynningen/vaginan som exempelvis förekommer vid diagnoserna vestibulit, vestibulodyni eller vulvodyni.

Vad gör vi?

Syftet med studien är att undersöka effekten av en KBT* gruppbehandling med kvinnor och deras partner, men även att jämföra behandlingen med kvinnor som står på väntelista för behandling. Det gör att vi kan undersöka om den här behandlingsformen är mer effektiv än ingen behandling.

Venus är del av ett samarbete mellan forskare i psykologi på Örebro universitet och forskare i Nederländerna, med fokus på psykologiska aspekter i underlivssmärta. För information kring tidigare studier, se projekt kring sex och smärta

* Med KBT menas kognitiv beteendeterapi.

Hur går det till?

Behandlingen kommer under våren 2020 att äga rum på kvinnoklinikens mottagning i Stockholm, Danderyds sjukhus. Behandlingen består av 10 gruppsessioner samt 3 parsessioner under ungefär 6 månaders tid. Grupperna består av 6-8 kvinnor. Efter behandlingen är avslutad kommer två uppföljningstillfällen äga rum: en gruppträff efter 3 månader och en parsession efter 6 månader. Längden på deltagandet i studien, för dig och din partner, kommer därför att vara ungefär 12 eller 18 månader.

Hälften av deltagarna i den här studien kommer att sätta igång med behandlingen så snabbt som möjligt, den andra hälften av deltagarna kommer att ställas på väntelista för behandlingen. Väntelisteperioden kommer att vara 6 månader lång, samma som längden på behandlingen. Du kommer att slumpmässigt antingen få behandling på en gång eller placeras på väntelista.

Är Du intresserad av att delta?

Innan vi kan ge slutgiltigt besked om ditt deltagande i studien behöver vi göra en bedömning för att avgöra om du skulle bli hjälpt av behandlingen. Bedömningen sker via telefon. Anmäl ditt intresse via mail (se kontaktuppgifter till respektive universitet nedan) så skickar vi mer detaljerad skriftlig information till dig innan vi kontaktar dig för telefonintervjun. Ange gärna i ditt mail vilken tid på dygnet det bäst passar dig att bli kontaktad.

Innebär deltagande några risker?

Det är viktigt att ni noggrant överväger möjliga fördelar och eventuella nackdelar av att delta i studien innan ni bestämmer er för att delta. Behandlingen kan komma att minska dina smärtbesvär, förbättra din sexuella funktion och/eller hjälpa dig och din partner att hantera dina besvär, men det är inte säkert.

För att kunna utvärdera effekten av behandlingen kommer vi be dig att inte inleda någon ny behandling under perioden för studien.

Vi är medvetna om att det ämne som behandlingen berör är känsligt för många och ofta svårt att tala om. Vi kommer att ta hänsyn till detta under bedömning, behandling och i bearbetningen av materialet. Vi som leder studien och behandlingen är legitimerade psykologer med både klinisk och akademisk erfarenhet. Studien har genomgått en etisk prövning hos den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 2017/298).

Vem får reda på vad jag svarar?

Alla personliga uppgifter kommer att avidentifieras och resultaten av studien kommer att presenteras anonymt. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Ida Flink, 019-303740. Dataskyddsombud nås på This is an email address . Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Jag vill anmäla mig!

För att anmäla dig till att delta i studien i Stockholm, Danderyds sjukhus, skicka ett mail till This is an email address. Ange namn, telefonnummer och vilken tid du helst blir kontaktad så återkommer vi så snart vi har möjlighet!

Fler frågor?

Om du undrar något om studien så kontakta gärna huvudansvarig forskare docent och leg. psykolog Ida Flink (This is an email address), doktorand och leg. psykolog Linnéa Engman (This is an email address) i Örebro.

Ansvariga för studien

Forskningshuvudman: Örebro universitet.

Ansvarig forskare: Docent och leg. psykolog Ida Flink (This is an email address).

Kontaktperson: Doktorand och leg. psykolog Linnéa Engman (This is an email address).