Forskningsprojekt

Mare Balticum Construum

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2007

Kontaktperson

Ingemar Elander

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingsprojekt: Anna-Lisa Fransson
Huvudhandledare: Ingemar Elander
Biträdande handledare: Rolf Lidskog

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet