CUReS - Centrum för urbana och regionala studier

Publikationer

Att bidra till det vetenskapliga samtalet och kunskaps-utvecklingen genom att informera om egna forskningsresultat är en viktig uppgift för Centrum. Vår strävan är också att i dialog med praktiker förmedla kunskaper och diskutera lösningar på praktiska problem. Dialogen med praktiker är dessutom av central betydelse för att tillföra forskningen nya erfa­renheter och frågeställningar.

Centrum för Urbana och Regionala Studier har en skriftserie som finns att beställa hos Christina Helge, This is an email address. De senaste rapporterna kan även laddas ner här till höger.

Nedan finns lista över medlemmarnas publikationer de senaste åren samt information om vår skriftserie.