This page in English

LAWGEM

LAWGEM: New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of a Master’s Study Program LAW AND GENDER.

Det övergripande målet för LAWGEM är att bidra till socialt inkluderande högre utbildning och att förbättra kvaliteten på juridisk utbildning i hela Europa och på andra håll. Projektet syftar till att bygga en helt innovativ systemplan för masterstudier i juridiska studier, som kommer att omfatta alla relevanta områden för juridisk utbildning och juridisk praxis, liksom icke-juridiska relevanta områden som ekonomisk analys av juridik, kriminologi och socialpsykologisk forsknings- och kunskapsområden. För det andra att skapa en lärobok och läromedel som är relevanta för masterprogrammet Law & Gender; för det tredje att skapa en Legal Clinic; och för det fjärde att skapa en onlineplattform för livslångt lärande.

Arbetet med att utveckla en kursplan och en modell för Legal Clinic leds av Örebro universitet.

Senaste aktiviteterna:
17-18 maj 2022 konferens Law and Gender – LAWGEM

20 september 2021: GENDER (IN)EQUALITY OF PERSONS WITH DISABILITIES

2021.05.17 Symposium Gender Parity (pdf)

Rapport från LAWGEM Multiplier Event No 1 (pdf)

För mer information, besök gärna den engelska sidan och LAWGEMs hemsida.

Instagram: https://www.instagram.com/lawgem_bu
Facebook: https://www.facebook.com/lawgemub

Logotyper för Lawgem och EU