Konferens: Våld i ungas relationer

Två skuggor av personer som går på ett torg.

Den 25 november genomfördes konferensen Våld i ungas relationer. Konferensen satte samverkan mellan forskning och praktik i fokus och bestod av en forskarstafett med flera kortare föredrag om de senaste forskningsresultaten om våld i ungas relationer, med ett särskilt fokus på utsatthet och utövande av våld i ungas nära relationer. Årets keynote var Lucas Gottzén, professor i barn- och ungdomsvetenskap.

2021 års konferensprogram

Arrangör: CVS - Centrum för våldsstudier