Konferens: Våld och utsatthet i kriser

Två skuggor av personer som går på ett torg.

Den 26 november genomfördes Örebro universitets årliga konferens om våld. Årets konferenstema var våld och utsatthet i tider av kris, med fokus på ökad utsatthet för könsbaserat våld. Kriser, oavsett om de är ekologiska, ekonomiska eller humanitära, ger upphov till såväl nya former som ökade nivåer av våld. Årets konferens utforskade dessa former och ökade utsatthet i krisens spår.

Plats: årets konferens genomfördes digitalt via Zoom

Program

09.00   Välkommen och inledning
Thomas Denk, dekan och professor i statskunskap, Örebro universitet
Våld och utsatthet i kriser & Centrum för våld och samhälle
Susanne Strand, docent i kriminologi, Sofia Strid, docent i genusvetenskap, Örebro universitet

09.30   Krisens egenskaper och faser
Joel Rasmussen, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet

09.55   Psykologiska strategier för hanterandet av Covid-19 pandemin
Malin Anniko, doktor i psykologi och postdoktor i psykologi, Örebro universitet

10.20   Paus

10.35   Riskfaktorer för partnervåld utifrån Covid-19-restriktioner
Joakim Petersson, doktor i hälsovetenskap och universitetsadjunkt i kriminologi, Örebro universitet

11.00   Åldersbestämning vid misstanke om brott utifrån genus och mångfald
Kerstin Nordlöf, prefekt och professor i rättsvetenskap, Örebro universitet

11.25  Röster från hedersvåldsutsatta unga kvinnor – om utsatthet och stöd och hjälp från socialtjänsten
Helén Olsson, doktor i hälsovetenskap och lektor i socialt arbete, Karlstads universitet  

11.50   Plenumdiskussion och summering
Våld i kriser, mönster och mekanismer, isolering
Moderator: Susanne Strand

12.50   Konferensen avslutas