Konferens: Våld i ungas relationer

Två skuggor av personer som går på ett torg.

Örebro universitet och forskningsmiljön Centrum för våldsstudier (CVS) bjuder in till den årliga konferensen om våld. Årets tema är: Våld i ungas relationer.

Datum: 25 november 2021
Tid: kl. 09.00 – 15.30
Plats: Musikhögskolan, Örebro universitet

Årets konferenstema är våld i ungas relationer, med särskilt fokus på ungas utsatthet för olika typer av våld. Konferensen utforskar olika former av utsatthet i olika relationer, exempelvis partnerrelationer, familjerelationer, och relationer inom skola och föreningsliv. Konferensen sätter samverkan mellan forskning och praktik i fokus, och består av en forskarstafett med flera kortare föredrag om de senaste forskningsresultaten om våld i ungas relationer samt en avslutande keynote.

Fika och lunch ingår och konferensen är kostnadsfri.

Mer information med program och anmälan kommer att skickas ut i början av hösten. Boka dock gärna in den 25 november redan nu!