Våld mot kvinnor och barn – bär lagstiftaren sitt ansvar?

Två skuggor av personer som går på ett torg.

Den 24 november 2022 genomfördes konferensen Våld mot kvinnor och barn – bär lagstiftaren sitt ansvar? vid Örebro universitet.

Årets konferenstema var rättsväsendets möjligheter och utmaningar att hantera våld mot kvinnor och barn, med särskilt fokus på lagstiftning och utvärdering av olika brott som riktas mot deras utsatthet för olika typer av våld. Konferensen utforskade olika former av utsatthet i olika relationer, exempelvis partnerrelationer, familjerelationer, och relationer inom skola och föreningsliv.

Konferensen anordnades av Örebro universitet i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro.

Konferenseprogram
Konferensprogram Våld mot kvinnor och barn - Bär lagstiftaren sitt ansvar?