This page in English

Forskningsmiljö

Medie- och kommunikationsvetenskap

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Göran Eriksson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet är en framgångsrik och internationellt framstående forskningsmiljö. Internationella referee-granskade tidskrifter såsom Journal of Language and Politics och Social Semiotics, liksom monografiserien Bloomsbury Advances in Critical Discourse Studies har del av sin bas här. Miljön är även världsledande inom områden såsom kritiska diskursstudier och global journalistik. Medie- och kommunikationsforskningen vid Örebro universitet bedrivs inom tre grupperingar. Forskargruppen Diskurs och kommunikation inriktar sig på kritiska diskursstudier, analys av samtal och språk i TV, radio och andra medier samt studier av organisationers kommunikation och PR-verksamhet. Inom Medier och journalistik ligger fokus på medieteori och medieanalys, traditionella och nya/sociala medier, liksom journalistikstudier där global journalistik och förändringar i det journalistiska arbetet ingår. Den tredje forskargruppen ägnar sig åt Film och visuell kommunikation och studerar olika aspekter av visuell och multimodal kommunikation, liksom film och visuell kultur i ett kritiskt perspektiv.