Forskningsmiljö

SMED - Studies of Meaning-making in Educational Discourses

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Johan Öhman

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Didaktik

Forskningsmiljön SMED är för närvarande vilande.