This page in English

Forskningsmiljö

SMED - Studies of Meaning-making in Educational Discourses

SMED logga

SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) är en ämnesövergripande forskningsmiljö inom området didaktik.

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Johan Öhman

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Didaktik
  • Miljö- och hållbarhetsutbildning

Forskningsmiljön etablerades 2003 som ett samarbete mellan forskare baserade på Örebro universitet och Uppsala universitet. I SMED Örebro ingår forskare och forskarstuderande med anknytning till ämnena pedagogik och idrottsvetenskap. Kontaktpersoner för miljön i Örebro är professor Johan Öhman (pedagogik) och professor Mikael Quennerstedt (idrottsvetenskap). Miljön har en nära koppling till Örebro universitets lärarutbildning. Forskningen bedrivs inom två forskargrupper: ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro) med inriktning mot miljö- och hållbarhetsutbildning och Didaktik i idrott och hälsa med inriktning främst mot hälsa, kroppsligt lärande samt skolämnet idrott och hälsa.

I forskningen om utbildningen, undervisning och lärande bygger miljön på den tyska och nordiska didaktiska traditionen. Detta innebär att utbildning ses som en öppen process där lärare genom sina val av undervisningsmetoder och utbildningsinnehåll skapar förutsättningar för elevers meningsskapande. Med meningsskapande avses såväl lärande av kunskap som socialisation av normer och värden samt personlighetsutveckling. I miljöns läggs ett kritiskt perspektiv på utbildningens innehåll med ett särskilt fokus på utbildningens värdefrågor och demokratiska potential.

Det didaktiska perspektivet betyder att forskningsintresset riktas mot utbildningens praktik och de problem och frågor som där uppstår. Syftet med forskningen är att skapa teorier, modeller och begrepp som kan stärka lärares professionalitet och utgöra en vetenskaplig grund för deras reflektioner och val i undervisningen.