Forskningsmiljö

SMED - Studies of Meaning-making in Educational Discourses

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Johan Öhman

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Didaktik

SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) är en ämnesövergripande forskningsmiljö inom området didaktik och utbildningsvetenskap med nära koppling till Örebro universitets lärarutbildning. Forskningsmiljön etablerades 2003 som ett samarbete mellan forskare baserade på Örebro universitet och Uppsala universitet. Numera är SMED Örebro en självständig forskningsmiljö, men samarbetet med Uppsalamiljön är alltjämt livaktigt. Medlemmar i SMED Örebro är forskare och forskarstuderande med anknytning till ämnena pedagogik, idrottsvetenskap och musikvetenskap. Forskningsansvariga för miljön vid Örebro universitet är professor Johan Öhman (pedagogik) och professor Mikael Quennerstedt (idrottsvetenskap). I miljön ingår såväl professorer och seniora forskare som doktorander verksamma vid Örebro universitet. Totalt har miljön ett tjugotal medlemmar. De flesta av dessa deltar också i undervisningen i lärarutbildningen på olika sätt. SMED bedriver vid Örebro universitet didaktisk och ämnesdidaktisk forskning inom förskoledidaktik, historiedidaktik, idrotts- och hälsodidaktik, miljödidaktik, musikdidaktik, naturvetenskapsdidaktik, samhällskunskapsdidaktik och litteraturdidaktik. Gruppen bedriver också forskning som berör barns och ungas rättigheter och kulturell mångfald inom utbildning. Det innebär att miljöns forskning har en direkt relevans och betydelse för lärarutbildningen vid Örebro universitet. Doktoranderna som tillhör miljön ingår också i ett antal forskarkolor vid olika lärosäten.

Läs mer om miljön vid Uppsala universitet

Senaste publikationer i Google Scholar

Mest citerade publikationer i Google Scholar 

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt