This page in English

Forskningsprojekt

Don't touch! - Pedagogical consequences of the "forbidden" body in Physical Education

Om projektet

Projektuppgifter

Detta projekt är finansierat av Centrum för Idrottsforskning med 400.000 kronor per år i högst 4 år (2013-2016). Marie Öhman ansvarar för detta projekt och syftet med projektet är att undersöka det spänningsfält som uppstår mellan å ena sidan värnande av barns- och ungdomars säkerhet, trygghet och skydd från olika former av övergrepp i utbildningssammanhang, å andra sidan konsekvenser och möjliga risker med att en strävan efter skydd och värnande skulle kunna skapa en undervisningspraktik som saknar viktiga pedagogiska fysiska interaktioner.

Forskare

Finansiärer

  • Centrum för Idrottsforskning