This page in English

Forskningsprojekt

Bedömning för lärande (BFL) i ämnet idrott och hälsa

Om projektet

Projektuppgifter

Syftet med detta projekt är att undersöka de didaktiska konsekvenserna av bedömning för lärande (BFL) i ämnet idrott och hälsa. Genom lektionsobservationer och semistrukturerade intervjuer (med individer såväl som grupper), studeras vilka didaktiska relationer som etableras mellan lärare, elev och ämnesinnehåll i praktiken. Analyserna genomförs utifrån ett didaktiskt perspektiv i kombination med ett governmentality- och ett performativitetsperspektiv. Beroende på vilken styrning och vilka handlingar som dominerar i samband med det pedagogiska förhållningssättet BFL kan olika didaktiska konsekvenser identifieras.