This page in English

Forskningsprojekt

Physical education on YouTube

Om projektet

Projektuppgifter

I detta projekt som genomförs inom ramen för internfinansiering från universitetet fokuseras olika sätt som elever deltar i skolämnet idrott och hälsa i termer av hur de deltar samt vilken typ av undervisning de deltar i. I projektet används ett transaktionellt perspektiv med utgångspunkt i John Deweys teorier som tar handling i pågående aktiviteter som utgångspunkt.

I studien analyseras clip på videointernetsiten YouTube som rapporter av pågående verksamhet i skolämnet idrott och hälsa. I projektet används clip som lagts upp av såväl elever som lärare från 285 lektioner från 27 länder.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet